Piet (88) - mijnwerker  ‘De kameraadschap was groot’
Thei (84jaar) - opzichter  ‘Als de mijnen weer opengingen zou ik zo teruggaan’
Aart (86) - ingenieur  ‘Zware machines, ontwerp en onderhoud is mooi’
client: DSM / photographer: Marie Louise Nijsing / post-production: Jan Daniel Wolters

More projects in my portfolio

Back to Top